Съдържание на страницата

Лична информация...

Обикновено тук се очаква да прочетете:

  • как се казвам и какво образование имам,
  • какъв e трудовия ми стаж, къде и кога е натрупан,
  • кои са клиентите ми – списък по години, онагледен с логотипове,
  • референции от пре-доволните клиенти.

Друг клиширан вариант:

  • за моята „мисия” и „философия” (пояснения),
  • какъв „уникален” опит имам,
  • как само с моята „незаменима” помощ ще реализирате мечти си,
  • мои регистрации в „@-социални мрежи” като facebook, twitter, myspace и т.н., и т.п.
довиждане